Vraag & antwoord

Hieronder vind je allerlei vragen over passend onderwijs. Klik op een vraag om het antwoord te lezen. Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kun je ons een bericht sturen of bellen. Op de pagina Contact lees je hoe je ons kunt bereiken.

Welke school past bij mijn kind?

Om uit te zoeken welke school bij jouw kind past, kijk je eerst wat je kind nodig heeft. Soms weet je dat al bij het aanmelden. Maar soms zie je pas later wat je kind nodig heeft.

Het is belangrijk om goed te kijken wat een school voor jouw kind kan doen. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke ondersteuning de school kan bieden. Je vindt het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids of op de website van de school. Kun je het niet vinden? Vraag er dan om bij de school.

Kijk voordat je je kind bij een school aanmeldt, rond bij verschillende scholen. Vraag om een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. En vraag welke hulp de school vaak geeft. Hoe denken ze erover om iets extra’s voor een leerling te doen? Je kunt ook andere ouders vragen of zij tevreden zijn over de school.

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen met je meekijken. Je kunt ook kijken op de website van Ouders & Onderwijs. Daar staat heel veel informatie over het kiezen van een school.

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat welke ondersteuning de school kan bieden. Hierin kun je zien of dit past bij wat jouw kind nodig heeft. Je vindt het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids of apart op de website van de school. Kun je het schoolondersteuningsprofiel niet vinden? Vraag er dan om bij de school.

Gaat je kind (bijna) naar het voortgezet onderwijs? En kreeg het extra ondersteuning op de basisschool? Dan kan de basisschool jou vertellen wat de stappen zijn. En meedenken over een school in het voortgezet onderwijs die past bij je kind.

Welke ondersteuning is er mogelijk buiten de school om?

Bij kinderen en jongeren kunnen problemen zijn met de gezondheid, ontwikkeling en gedrag. Ook kun je als ouder(s) vragen hebben over de opvoeding. Je kunt dan terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en het sociaal wijkteam/jeugdteam. De contactgegevens vind je op de website van de gemeente. Algemene informatie hierover kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Heb je een hulpvraag die te maken heeft met de ontwikkeling van je kind? Stel deze dan ook eens aan de school. De school heeft allerlei contacten en kan meedenken.

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren.

Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Hierover lees je meer op de website van de Rijksoverheid.

Heeft je kind jeugdhulp nodig op school? Dan werkt de school samen met jeugdhulp.

Hoe werkt het als mijn kind naar een andere school gaat?

De basisschool geeft in groep 8 een schooladvies voor je kind. Krijgt je kind op de basisschool extra ondersteuning? Of gaat het naar een school voor speciaal (basis)onderwijs? Dan zal de school met jou bespreken wat de mogelijkheden en stappen zijn.

Om je kind in te kunnen schrijven op een speciale school, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer daarover lees je bij de vraag ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?’

Met de toelaatbaarheidsverklaring kun je je kind schriftelijk aanmelden. Daarna neemt de school contact op om verdere afspraken te maken.

Je kunt samen met je kind gaan kijken op de speciale school. Tijdens een kennismaking kun je je vragen stellen. En kan de school vertellen hoe zij ondersteuning biedt aan je kind.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Een toelaatbaarheidsverklaring is een document/bewijs waarop staat dat een kind naar het specialistisch onderwijs mag. In de toelaatbaarheidsverklaring staat welke hulp en hoeveel hulp een kind nodig heeft. De toelaatbaarheidsverklaring is nodig voor:

  • speciaal basisonderwijs (SBO)
  • speciaal onderwijs (SO)
  • voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • praktijkonderwijs (PrO)
  • leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Deze scholen kunnen meer/andere hulp en ondersteuning bieden dan reguliere scholen.

Een toelaatbaarheidsverklaring moet door de school aangevraagd worden bij een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet advies vragen aan twee onafhankelijke deskundigen. Dat zijn bijvoorbeeld een orthopedagoog, een kinder- of jeugdpsycholoog of een maatschappelijk werker.

Als ouder kun je niet zelf een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Wel word je altijd betrokken bij de aanvraag. Hoe dit werkt, lees je bij de vraag ‘Hoe werkt het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring?’.

Heeft je kind meer ondersteuning nodig dan de reguliere school kan bieden? Dan gaat de school hierover in gesprek met jou als ouder en met specialisten van binnen en buiten de school. Ook maakt de school een dossier over je kind. Daarin staat bijvoorbeeld wat de school al gedaan heeft. En wat je kind nodig heeft voor een goede ontwikkeling op school.

Als het dossier compleet is, kan de school een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband. Daar wordt de aanvraag beoordeeld. Daar zijn ook onafhankelijke deskundigen bij betrokken. Het samenwerkingsverband neemt een besluit. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt je kind een toelaatbaarheidsverklaring. Daarmee kun je je kind inschrijven op een school voor speciaal onderwijs.

Wil je meer weten over de volledige procedure? Kijk dan op de website van het samenwerkingsverband:

Je mag ook contact met ons opnemen. Wij leggen je graag uit hoe het werkt.

Welke ondersteuning kan mijn kind krijgen van school?

Kinderen kunnen verschillende soorten ondersteuning nodig hebben. Zoals hulp bij het plannen en organiseren van schoolwerk of extra oefening van de stof. Of uitleg in kleine groepjes bij lezen of rekenen. En bijvoorbeeld hulp bij de gymles of een aangepaste stoel. Hulp wordt verdeeld in basisondersteuning en extra ondersteuning.

Basisondersteuning is hulp bij problemen die regelmatig voorkomen. Zoals leesproblemen en rekenproblemen. Elke school moet basisondersteuning bieden.

Misschien heeft je kind meer hulp nodig dan de basisondersteuning. Dan kan je kind extra ondersteuning krijgen. Welke extra ondersteuning een school biedt, wisselt per school. Dit beschrijft de school in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Heeft je kind meer nodig dan basisondersteuning en extra ondersteuning? Dan bespreekt de school dit met jou als ouder. De school legt uit wat er mogelijk is. En welke stappen gezet moeten worden.

De school waar je je kind hebt aangemeld of waar je kind naartoe gaat, heeft zorgplicht. Dat betekent dat de school ervoor moet zorgen dat je kind een passende plek krijgt. En dat het de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Kan de school dit niet? Dan kan de school hier hulp voor inschakelen. Of samen met de ouders naar een andere passende school zoeken.

De school houdt informatie bij over jouw kind. Zeker als je kind extra ondersteuning krijgt. Deze informatie mag je als ouder opvragen bij de school. Volgens de wet heb je recht op een kopie van alle informatie die over je kind wordt bijgehouden.

Als je je kind schriftelijk aanmeldt bij een school, krijgt de school zorgplicht. Ook als je kind al op een school zit, heeft de school zorgplicht.

Zorgplicht houdt in dat de school ervoor moet zorgen dat je kind een passende plek krijgt. Ook als je kind extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft.

Kan de school niet bieden wat je kind nodig heeft? Dan moet de school jou helpen zoeken naar een andere passende school.

Op de website van Ouders & Onderwijs lees je meer over de zorgplicht.

Waar kan ik terecht met vragen?

Je kunt altijd terecht bij de school van je kind. Bijvoorbeeld bij de leerkracht, intern begeleider, de directeur of de contactpersoon passend onderwijs.

Ook wij zijn er voor jou. We denken met je mee en geven onafhankelijk advies. Je kunt je vraag telefonisch of per mail stellen. Of het contactformulier invullen. Hier vind je de contactgegevens.

Heb je zorgen, neem dan eerst contact op met de leerkracht van de school van je kind. Deze denkt graag met jou mee. De leerkracht kan collega’s om hulp vragen.

Ook wij zijn er voor jou. We denken met je mee en geven onafhankelijk advies. Je kunt je vraag telefonisch of per mail stellen. Of het contactformulier invullen. Hier vind je de contactgegevens.

Wat als ik het niet eens ben met de school?

Ga altijd eerst in gesprek met de school. Bespreek je zorgen en geef aan waarom je het niet eens bent met de school. In veel gevallen kan een gesprek de zorgen of problemen wegnemen.

Lukt dat niet? Dan kun je contact met ons opnemen. Wij kunnen luisteren, meedenken en de opties bespreken. Dat kan bijvoorbeeld zijn om het samenwerkingsverband in te schakelen.

Een volgende optie kan zijn om een onderwijsconsulent in te schakelen. Deze kan helpen als ouders, de school en het samenwerkingsverband samen geen oplossing vinden.

Als deze stappen doorlopen zijn, dan kun je een klacht indienen of contact opnemen met de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Neem gerust contact met ons op. We horen graag welke stappen je al gezet hebt. En kunnen meedenken en adviseren.

Wat als mijn kind 18 jaar wordt?

Als kinderen 18 jaar zijn, zijn zij niet meer leerplichtig. Volgens de wet zijn zij dan volwassen.

Leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan, mogen hun huidige opleiding afronden, tot het eind van het schooljaar waarin zij 20 worden.

Mbo
Het mbo heeft geen aparte onderwijsvorm waar studenten apart specialistische of intensieve begeleiding krijgen. Wel is het zo dat mbo-scholen hun onderwijs en examens zó inrichten, dat er rekening wordt gehouden met een extra ondersteuningsbehoefte van studenten. Welke ondersteuning een mbo-school biedt, wisselt per school.

We denken graag met je mee en we luisteren naar jou. Neem gerust contact met ons op.

Meer vragen en antwoorden

Het ministerie heeft folders gemaakt. In die folders staan nog veel meer vragen en antwoorden. Er is een folder voor ouders met een kind op de basisschool. En eentje voor ouders met een kind op de middelbare school. Deze folders kun je hier downloaden:

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!