Ondersteuning door scholen

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat welke ondersteuning de school kan bieden. Hierin kun je zien of dit past bij wat jouw kind nodig heeft. Je vindt het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids of apart op de website van de school.

Samenvattingen SOP’s voortgezet onderwijs

Hieronder vind je de compacte versies van de schoolondersteuningsprofielen van de scholen voor voortgezet onderwijs. Klik op de naam van een school en dan opent of downloadt een pdf.

Meppel

Hoogeveen

Steenwijk

De uitgebreide schoolondersteuningsprofielen staan op de website van het samenwerkingsverband SWV VO 22.03.